Tagged: Awareness Raising

Lễ Tổng kết Dự án IGPVN 2017-2022

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại khách sạn Hanoi Club, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với Viện Khoa học địa chất và tài...