Tagged: Capacity Building

Ngày hội phần mềm Deltares Đông Nam Á

Sự kiện được tổ chức tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ở Singapore từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 2023. Dự án “Quản lý nước dưới đất và tai biến...