Category: Lưu trữ/Pha đầu của dự án

BGR tài trợ Hội thảo và triển lãm Quốc tế Sáng kiến hợp tác về nước lần III với chủ đề “Công nghệ quan trắc và Dự báo tài nguyên nước” VACI 2014 trong khuôn khổ Dự án IGPVN

(Hà Nội) Ngày 17 tháng 10 năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Hội thảo và Triển lãm Quốc tế Sáng kiến Hợp tác về nước lần...

Bài phát biểu nhân dịp Hội thảo Tổng kết Dự án (IGPVN) của bà Annette Frick – Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2014, KS Sheraton, 8:00 – 12:00

Kính thưa Tiến sĩ Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kính thưa Tiến sĩ Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra...

Bài phát biểu của TS, Arne Hoffmann-Rothe – Trưởng ban Hợp tác Quốc tế khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, Viện BGR trong Hội thảo Tổng kết Dự án IGPVN ngày 16.05.2014 tại KS. Sheraton

Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường, Kính thưa tiến sĩ Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra...