Hội thảo giới thiệu Sổ tay tài nguyên nước dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, trong khuôn khổ Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN), Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo giới thiệu Sổ tay tài nguyên nước dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Gần 100 đại biểu đến từ các phòng ban của Sở TN&MT Bạc Liêu, phòng TN&MT các huyện và TP và đại diện các doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội thảo.

Biên soạn tài liệu hướng dẫn về tài nguyên nước hướng đến các đối tượng khác nhau là một trong những hoạt động cơ bản của Dự án IGPVN nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước và nâng cao nhận thức về tài nguyên nước.

Sổ tay hướng dẫn quản lý tài nguyên nước dành cho cán bộ và Sổ tay hướng dẫn thực hiện các quy định pháp lý trong lĩnh vực tài nguyên nước dành cho doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu được Dự án IGPVN phối hợp với Sở TN & MT tỉnh Bạc Liêu, cụ thể là Phòng TNN – BĐKH & Biển thực hiện biên soạn từ cuối năm 2020 trên cơ sở hệ thống lại các quy định pháp luật về tài nguyên nước theo từng chủ đề, với nền tảng là Luật TNN 2012, cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung trong Luật TNN. nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý TNN ở địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người sử dụng nước dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Các quy định pháp lý trong lĩnh vực TNN được ban hành trên địa bàn tỉnh và các quy định mới ban hành ở Trung ương đến cuối năm 2021 đã được cập nhật đầy đủ trong hai cuốn Sổ tay này.

Trước đó, năm 2016, 2018, Dự án IGPVN đã lần lượt phối hợp với Sở TN & MT các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau biên soạn các Sổ tay TNN dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh.

Tại Hội thảo, chuyên gia Dự án IGPVN đã giới thiệu các nội dung chính của 2 cuốn Sổ tay và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước; ví dụ: việc khoanh vùng bảo hộ vệ sinh cho công trình khai thác nước dưới đất, bố trí giếng quan sát cho các công trình khai thác nước dưới đất lưu lượng lớn, giám sát khai thác nước dưới đất và truyền dữ liệu tự động, xử phạt khi khai thác vượt quá lưu lượng cấp phép.

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, trong khuôn khổ Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN), Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội thảo giới thiệu Sổ tay tài nguyên nước dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Gần 100 đại biểu đến từ các phòng ban của Sở TN&MT Bạc Liêu, phòng TN&MT các huyện và TP và đại diện các doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội thảo.

 

Biên soạn tài liệu hướng dẫn về tài nguyên nước hướng đến các đối tượng khác nhau là một trong những hoạt động cơ bản của Dự án IGPVN nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên nước và nâng cao nhận thức về tài nguyên nước.

Sổ tay hướng dẫn quản lý tài nguyên nước dành cho cán bộ và Sổ tay hướng dẫn thực hiện các quy định pháp lý trong lĩnh vực tài nguyên nước dành cho doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu được Dự án IGPVN phối hợp với Sở TN & MT tỉnh Bạc Liêu, cụ thể là Phòng TNN – BĐKH & Biển thực hiện biên soạn từ cuối năm 2020 trên cơ sở hệ thống lại các quy định pháp luật về tài nguyên nước theo từng chủ đề, với nền tảng là Luật TNN 2012, cùng với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung trong Luật TNN. nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý TNN ở địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; đồng thời nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người sử dụng nước dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Các quy định pháp lý trong lĩnh vực TNN được ban hành trên địa bàn tỉnh và các quy định mới ban hành ở Trung ương đến cuối năm 2021 đã được cập nhật đầy đủ trong hai cuốn Sổ tay này.

Trước đó, năm 2016, 2018, Dự án IGPVN đã lần lượt phối hợp với Sở TN & MT các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau biên soạn các Sổ tay TNN dành cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh.

 

Tại Hội thảo, chuyên gia Dự án IGPVN đã giới thiệu các nội dung chính của 2 cuốn Sổ tay và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước; ví dụ: việc khoanh vùng bảo hộ vệ sinh cho công trình khai thác nước dưới đất, bố trí giếng quan sát cho các công trình khai thác nước dưới đất lưu lượng lớn, giám sát khai thác nước dưới đất và truyền dữ liệu tự động, xử phạt khi khai thác vượt quá lưu lượng cấp phép.

 

 

You may also like...