Khảo sát thực địa một số giếng cấp nước ở Tp. Cà Mau để triển khai thí điểm khoanh vùng bảo hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt

Ngày 17 tháng 8 năm 2019, chuyên gia Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) đã phối hợp với Phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản (Sở TN&MT Cà Mau) tiến hành khảo sát thực địa một số công trình cấp nước tập trung tại 3 xã Hòa Thành, Hòa Tân và Lý Văn Lâm – Tp. Cà Mau để triển khai thí điểm khoanh vùng bảo hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt theo quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BTNMT.


Các công trình cấp nước này được khoan và xây dựng trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, được bàn giao cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau quản lý, vận hành. Đến nay các công trình này vẫn chưa có Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; do vậy, gây trở ngại cho công tác quản lý cũng như việc áp dụng các quy định pháp lý về tài nguyên nước, cụ thể là việc tính và thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Cà Mau, Sở TN&MT Cà Mau hiện đang triển khai thực hiện lập danh mục các công trình cấp nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau quản lý, vận hành để thực hiện cấp phép bổ sung; đồng thời tiến hành hướng dẫn khoanh vùng bảo hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt cho các công trình này.
Theo dự kiến, Dự án IGPVN sẽ xem xét lựa chọn một số công trình phù hợp và tiến hành thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh trên thực địa. Đây sẽ là mô hình thí điểm để triển khai nhân rộng cho các công trình cấp nước sinh hoạt khác trên địa bàn.

You may also like...