Tagged: Cà Mau

Chuyến thăm của phái đoàn BMZ

Chuyến thăm của phái đoàn BMZ: Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ) đã đến thăm địa điểm điều tra của BGR tại...