Hướng dẫn bảo trì thiết bị quan trắc tự động tại cụm giếng U Minh

Vào ngày 31.5.2023, Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu đã tiến hành tập huấn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc nước dưới đất tự động tại cụm giếng U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ Sở TN&MT Cà Mau cũng như đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của gói hỗ trợ kỹ thuật do dự án IGPVN/CRMGG tài trợ trong công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất. Nội dung tập huấn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng thực hành bảo trì và vận hành các thiết bị tại hiện trường như lắp ráp và gán các bộ phận của thiết bị quan trắc; cấu hình các thông số cho thiết bị đo tự động mực nước dưới đất (DipperPT) và thiết bị truyền dữ liệu (Slimcom4G), truy xuất dữ liệu thông qua cáp kết nối hoặc internet/ dữ liệu di động 4G và kiểm tra; hiệu chỉnh độ chính xác của thiết bị dựa trên kết quả đo mực nước tại chỗ. Ngoài ra, những cán bộ tham gia tập huấn còn có đủ khả năng để xử lý các vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu và truy cập thiết bị quan trắc trực tuyến.

Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 08 cán bộ đến từ các đơn vị khác nhau của Sở TN&MT Cà Mau gồm: Trung tâm CNTT, Trung tâm Quan trắc tài nguyên & môi trường, Phòng tài nguyên nước, khoáng sản & KTTV, Phòng tài nguyên & môi trường huyện U Minh.

You may also like...