Tham dự hội thảo tổng kết Dự án VietMAR

Dự án hợp tác Phần Lan-Việt Nam “Quản lý bổ cập nước dưới đất nhằm đảm bảo tính bền vững trữ lượng và chất lượng nước dưới đất dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển đô thị tại Việt Nam” (VietMAR) là chương trình hợp tác giữa Cục Địa chất Phần Lan (GTK), Trung tâm cảnh báo và dự báo tài nguyên nước (CEWAFO) và Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (SIHYMECC) (https://www.gtk.fi/en/research-project/viet-mar/). Dự án CRMGG đã được mời tham dự hội thảo tổng kết của VietMAR ngày 8 tháng 6 năm 2023 tại Hà Nội. Người tham dự đến từ nhiều cơ quan khác nhau (Đại sứ quán Phần Lan, NAWAPI, IMHEN, công ty cấp nước, các chuyên gia, nhà nghiên cứu) đã được biết đến các hoạt động của VietMAR trong suốt 5 năm triển khai dự án tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trọng tâm của Dự án là đánh giá chất lượng nước, lập mô hình tương tác nước mặt – nước dưới đất nhằm đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn cho các công trình thấm dọc bờ sông và thấm lọc trong các vùng đụn cát.

Anke Steinel từ Dự án CRMGG trình bày tổng quan về công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) mà CRMGG sẽ hỗ trợ triển khai tại Hậu Giang cũng như dự định của CRMGG về thiết lập diễn đàn đối thoại khoa học – chính sách về MAR.

Trong nhiều bài trình bày tại hội thảo, người ta nhấn mạnh rằng chất lượng nước mặt ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do xả nước thải chưa qua xử lý và thấm dọc bờ sông và thấm lọc trong các vùng đụn cát có thể giúp cải thiện chất lượng nước thông qua quá trình di chuyển trong lòng đất (tức là làm sạch tự nhiên) và do đó giảm chi phí xử lý nước và tăng nguồn cung cấp nước. Thấm dọc bờ sông đã được nhiều công ty cấp nước ở Việt Nam thực hiện, nhưng thường không được hiểu và giám sát tốt. Các phương pháp đã được chứng minh và kết quả đạt được từ VietMAR có thể giúp cải thiện việc quản lý và hiểu biết về các hệ thống thấm dọc bờ sông hiện có và dẫn đến sự tối ưu hóa về vị trí và lưu lượng khai thác của các giếng thấm dọc bờ sông trong tương lai. Tóm lại, MAR là một phương án khả thi để tăng cường tài nguyên nước ở Việt Nam, nhưng cần có thêm các nghiên cứu để thực hiện thành công.

 

Chụp hình lưu niệm

 

TS. Anke Steinel thuyết trình tại hội thảo.

 

Các thành viên của NAWAPI và CEWAFO cùng với các nhà nghiên cứu Phần Lan Kristiina Nuottimäki và Jaana Jarva từ GTK.

 

TS. Nguyễn Ngọc Hà (Phó Tổng giám đốc NAWAPI) phát biểu bế mạc hội thảo.

 

 

You may also like...