Tagged: water management

NAWAPI tham gia Hội nghị quốc tế EGU24

Trong khuôn khổ Dự án “Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu “Climate Resilient Management of Groundwater and Geohazards”  (CRMGG)”, BGR đã hỗ trợ...