Tagged: water management

Ngày hội phần mềm Deltares Đông Nam Á

Sự kiện được tổ chức tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ở Singapore từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 2023. Dự án “Quản lý nước dưới đất và tai biến...

Lễ Tổng kết Dự án IGPVN 2017-2022

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại khách sạn Hanoi Club, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với Viện Khoa học địa chất và tài...