Hướng dẫn bảo trì thiết bị quan trắc tự động tại các điểm quan trắc nước dưới đất ở Bạc Liêu

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở TN&MT Bạc Liêu và Dự án CMRGG, vào ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2023, dự án CMRGG đã tiến hành tập huấn vận hành và bảo trì thiết bị quan trắc tự động nước dưới đất tại các điểm quan trắc Gành Hào và Ninh Thạnh Lợi thuộc địa bàn hai huyện Đông Hải và Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ Sở TN&MT Bạc Liêu cũng như đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của gói hỗ trợ kỹ thuật do dự án IGPVN/CRMGG tài trợ trong công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất. Nội dung tập huấn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng thực hành bảo trì và vận hành các thiết bị quan trắc tại hiện trường như: Lắp ráp thiết bị, kết nối và kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị; cấu hình thông số cài đặt cho thiết bị đo mực nước ngầm tự động (DipperPT) và thiết bị truyền dữ liệu (Slimcom4G); truy xuất dữ liệu thông qua cáp kết nối hoặc internet/ dữ liệu di động 4G và kiểm tra; cấu hình thông số truy cập online và thay thổi các thông số cài đặt cho Dipper- PT và Slimcom 4G thông qua mạng internet; hiệu chỉnh độ chính xác của thiết bị dựa trên kết quả đo mực nước tại chỗ. Ngoài ra những cán bộ tham gia tập huấn còn có đủ khả năng để xử lý các vấn đề liên quan đến truyền dữ liệu và truy cập thiết bị quan trắc trực tuyến.

Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 04 cán bộ đến từ các đơn vị khác nhau của Sở TN&MT Bạc Liêu gồm: Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường, Phòng tài nguyên nước-BĐKH và Biển, Phòng TN&MT huyện.

You may also like...