Category: Tin tức

Khóa tập huấn Ngôn ngữ lập trình Python

Trong khuôn khổ Hợp phần 3 – Chuyển đổi số của Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG), khóa đào tạo...

Ngày hội phần mềm Deltares Đông Nam Á

Sự kiện được tổ chức tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ở Singapore từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 năm 2023. Dự án “Quản lý nước dưới đất và tai biến...