Tagged: Cà Mau

Chuyến thăm của phái đoàn BMZ

Chuyến thăm của phái đoàn BMZ: Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ) đã đến thăm địa điểm điều tra của BGR tại...

Lấy mẫu nước lần thứ hai ở U Minh

Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) và Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI), Việt Nam đã thống nhất tiến hành một...