Tagged: Technical Assistance

Khóa tập huấn Ngôn ngữ lập trình Python

Trong khuôn khổ Hợp phần 3 – Chuyển đổi số của Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG), khóa đào tạo...