Category: Lưu trữ/Pha đầu của dự án

Ngày nước thế giới 2014

Ngày Nước Thế giới năm nay 2014 đã được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Với chủ đề “Năng lượng và Nước”, Ngày Nước Thế giới năm nay...