Chuyến công tác của Dự án IGPVN tại Sóc Trăng và Cà Mau

Từ ngày 15 đến 17/8, nhóm dự án IGPVN do Trưởng dự án – ông Andreas Renck – dẫn đầu đã tiến hành hội đàm cùng Sở TN&MT hai tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau về việc triển khai các nhiệm vụ của dự án. Qua hội đàm ông Andreas Renck đã giới thiệu tới các vị lãnh đạo Sở TN&MT của hai tỉnh về nguồn nhân sự mới của dự án IGPVN, các kết quả dự án đã đạt được trên địa bàn hai tỉnh trong giai đoạn trước và các mục tiêu chính mà dự án hướng tới trong giai đoạn này đó là: 1. Xây dựng và triển khai các hướng dẫn về việc thực thi các văn bản luật, nghị đinh, thông tư … trong lĩnh vực nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; 2. Nền tảng thông tin về tài nguyên nước dưới đất và quản lý; 3. Chiến lược về quản lý và quy hoạch tài nguyên nước. 4. Tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức. Qua đó ông cũng mong muốn các sở đóng góp ý kiến của mình nhằm triển khai cụ thể và hiệu quả các mục tiêu của dự án trên địa bàn hai tỉnh.


Trong qúa trình làm việc, đại diện hai Sở đã giới thiệu tóm tắt về hiện trạng khai thác và công tác quản lý tài nguyên nước ngầm trên địa bàn tỉnh cũng như những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.
Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phần lớn nguồn nước khai thác phục vụ cấp nước cho ăn uống sinh hoạt là khai thác nước ngầm. Nguồn nước ngầm đang ngày càng có xu hướng suy thoái do khai thác quá mức, sử dụng lãng phí, không kiểm soát được khai thác ở quy mô gia đình. Năng lực cán bộ Sở còn yếu trong công tác quản lý dữ liệu và giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước, thực thi các văn bản luật về tài nguyên nước. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng mong muốn quản lý tốt và sử dụng lâu dài nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế tuy nhiên họ đang lúng túng về giải pháp và nguồn tài chính trong tương lai gần. Để có giải pháp giảm tải cho việc khai thác nước ngầm họ đang có kế hoạch sử dụng 2000 ha đất xây dựng hồ chứa nước ngọt nhân tạo phục vụ cấp nước và thực hiện các biện pháp bổ sung nhân tạo cho nước ngầm.
Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các vấn đề gần như cũng tương đồng với tỉnh Sóc Trăng. Gần như 100% nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều khai thác từ nước dưới đất. Nguồn nước dưới đất đang có xu hướng suy thoái do khai thác quá mức, trong khi đó ý thức cộng đồng trong việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước dưới đất chưa cao. Lãnh đạo sở TN&MT Cà Mau mong muốn đưa ra các giải pháp tại chỗ nhằm giảm tải cho việc khai thác nước dưới đất bằng các mô hình tích trữ nước mưa phục vụ ăn uống sinh hoạt, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ngầm quý giá trên địa bàn tỉnh.
Kết thúc cuộc hội đàm phía lãnh đạo sở TN&MT các tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau đã đề xuất một số công việc cụ thể nhằm triển khai các mục tiêu của dự án như sau: 1. Hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp sở trong việc quan trắc tài nguyên nước dưới đất, giám sát quá trình khai thác sử dụng nước dưới đất, sử dụng dữ liệu quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất; 2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm quý giá; 3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước; 4. Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật trong việc thực thi các văn bản luật liên quan đến tài nguyên nước; 5. Xây dựng thí điểm các mô hình tích trữ nước mưa phục vụ ăn uống sinh hoạt.
Sau khi kết thúc hội đàm với các Sở TN&MT Sóc Trăng và Cà Mau, phái đoàn của IGPVN đã tiến hành thăm quan và khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn hai tỉnh như:
– Trạm cấp nước Mỹ Tú thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng. Tại đây đoàn chuyên gia IGPVN đã tiến hành thăm quan trạm cấp nước và vị trí các giếng khoan khai thác của trạm.
– Mô hình tích trữ nước mưa phục vụ cấp nước sinh hoạt tại một trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
– Trạm cấp nước và Nhà máy cấp nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau

You may also like...