Cuộc họp kỹ thuật thành công của dự án MAR “Đối tác Nước”

Vào ngày 9-11 tháng 1 năm 2024, dự án “Đối tác Nước” đã tiến hành các cuộc họp kỹ thuật để lập kế hoạch chi tiết cho thí nghiệm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) tại TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Phái đoàn đến từ Hà Lan bao gồm giám đốc dự án Marnix van der Vat và Jude King (Deltares) và Ate Oosterhof (VEI), những người lần đầu tiên đến thăm Đồng bằng sông Cửu Long. Romano Radjkoemar (VEI), người có mối quan hệ tốt với Hawasuco, cũng tham gia cuộc họp. CRMGG được đại diện bởi Anke Steinel và Nelly Montcoudiol. Sự hiếu khách nồng nhiệt của Hawasuco đã mở đường cho một cuộc thảo luận hiệu quả về tài chính, lập kế hoạch vận hành, thiết kế ý tưởng và các chi tiết kỹ thuật. Nhóm còn có dịp đến thăm công trình thí điểm MAR của NAWAPI tại TP. Vị Thanh.

Dự án sẽ bắt đầu với việc bổ cập và phục hồi từ cùng một giếng (ASR), dự kiến sẽ được khoan vào tháng 5 năm 2024. Mô hình khái niệm cũng cho thấy khả năng thấm trọng lực sẽ đủ đáp ứng cho lượng bổ cập dự kiến của giếng và do đó không cần phải ép nước vào giếng bằng áp lực.

Thuyết trình về thiết kế ý tưởng tại HAWASUCO với sự tham dự của Sở TN&MT Hậu Giang

 

Marnix van der Vat, Jude King, Ate Oosterhof và Romano Radjkoemar (từ phải sang trái) xem xét trầm tích của tầng chứa nước.

You may also like...