Khởi động Đề án Thí điểm Bổ cập nhân tạo nước dưới đất của NAWAPI tại Vị Thanh

Ngày 30.05.2023, NAWAPI triển khai thí điểm Bổ cập nhân tạo nước dưới đất (MAR) tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang theo đề án TNMT.2022.02.12 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thí điểm MAR sẽ được thực hiện với sự hợp tác giữa NAWAPI và Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước – Công trình Đô thị Hậu Giang (HAWASUCO) và Sở TN&MT Hậu Giang.

Dự án CRMGG có kế hoạch hỗ trợ đề án thí điểm trong việc giám sát chất lượng nước và xây dựng mô hình địa hóa.

NAWAPI sẽ xây dựng hai giếng bơm ép nước và một hệ thống xử lý nước mặt (trước khi bơm xuống tầng chứa nước). Bơm ép nước sẽ được thực hiện cho ba tầng chứa nước ở các độ sâu 110 m, 160 m và 330 m.  Chu kỳ thực hiện sẽ gồm các bước bơm ép, lưu trữ và thu hồi được tiến hành lần lượt trong thời gian ngắn tại các giếng mới khoan và các giếng khai thác hiện có của HAWASUCO.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề về thủ tục hành chính, kỹ thuật và kiểm tra địa điểm thực hiện thí điểm. Chất lượng nước bổ sung và nguy cơ tắc nghẽn giếng là các vấn đề được quan tâm thảo luận. Sở TN&MT yêu cầu các đơn vị thực hiên cung cấp một kế hoạch triển khai chi tiết. Đề án sẽ thực hiện cách tiếp cận thận trọng nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm nước ngầm và tắc nghẽn giếng bơm.

Triệu Đức Huy phát biểu chào mừng

Chuyên gia Dự án CRMGG Anke Steinel trình bày tại Hội thảo

Đo mực nước ngầm tại giếng dự phòng của HAWASUCO

Nguồn nước mặt sử dụng để bơm ép vào TCN tại Kênh Xa No nằm ở phía trước HAWASUCO

 
 

You may also like...