Dự án CRMGG làm việc với Sở TN&MT Bạc Liêu về CSDL GISD

Trong thời gian qua, Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu (CRMGG) đã hỗ trợ Sở TN&MT Bạc Liêu xây dựng Hệ thống thông tin nước dưới đất GISD phục vụ công tác quản lý cấp phép nước dưới đất trên địa bàn. Tiếp đó, với sự hỗ trợ về trang thiết bị và chuyên môn từ Dự án, Sở TN&MT Bạc Liêu đã lập kế hoạch và triển khai điều tra thông tin giấy phép và giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Các thông tin thu được từ chương trình điều tra này cần được bổ sung cập nhật vào cơ sở dữ liệu GISD để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất tại địa phương.

 

Trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 10 năm 2023, chuyên gia Dự án CRMGG và chuyên viên công nghệ thông tin của NAWAPI đã có chuyến làm việc với cán bộ các phòng chuyên môn của Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu nhằm tổng kết các thông tin, kết quả thu được từ chương trình điều tra giấy phép và giếng khai thác; rà soát hiện trạng cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin nước dưới đất GISD; đưa ra phương án và các bước cụ thể để cập nhật cơ sở dữ liệu GISD.

 

Phòng TNN, BĐKH & Biển sẽ đề xuất với lãnh đạo Sở phương án huy động nhân lực tham gia cập nhật cơ sở dữ liệu GISD và lên kế hoạch thực hiện. Dự án CRMGG sẽ cung cấp các hỗ trợ về chuyên môn.

You may also like...