Chuyến thăm của phái đoàn BMZ

Chuyến thăm của phái đoàn BMZ:
Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang (BMZ) đã đến thăm địa điểm điều tra của BGR tại Thành phố Cà Mau sau cuộc Đàm phán Chính phủ với Việt Nam về Hợp tác Phát triển giữa hai nước từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và đại điện lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Cà Mau chủ trì tiếp đón phái đoàn.
Khai thác nước dưới đất thiếu kiểm soát vẫn là vấn đề lớn đối với Cà Mau. Ước tính có tới 480.000 m3 nước ngầm khai thác từ 175.000 giếng mỗi ngày, trong đó chỉ có khoảng 600 giếng được cấp phép. Thiếu thông tin và kiến thức, năng lực quản lý hạn chế và nhận thức cộng đồng thấp là những thách thức đối với Cà Mau. Nhận thấy tầm quan trọng của nước ngầm trong công tác cấp nước sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, lãnh đạo của Cà Mau đang kêu gọi Chính phủ Đức tăng cường hỗ trợ để nâng cao năng lực cũng như nhận thức cộng đồng về nguồn tài nguyên quan trọng nhưng dễ bị tổn thương này.
Chuyến thăm thực địa tới Cà Mau nằm trong khuôn khổ chuyến công tác ba ngày của phái đoàn BMZ đến đồng bằng sông Cửu Long, được tổ chức bởi GIZ, KFW và BGR.
BGR hiện đang hợp tác với NAWAPI và các Sở TNMT triển khai dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” do Chính phủ Đức và Việt Nam tài trợ thông qua Bộ BMZ và Bộ TNMT từ năm 2009.

You may also like...