Hội thảo “Phát triển hệ thống thông tin và phần mềm cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày 15 tháng 10 năm 2019, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt nam” (IGPVN), Viện Khoa học địa chất và tài nguyên CHLB Đức (BGR) phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước quốc gia tổ chức Hội thảo “Phát triển hệ thống thông tin và phần mềm cơ sở dữ liệu tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”.
Hội thảo đã diễn ra với sự góp mặt của đại diện Cục quản lý tài nguyên nước, Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, đại diện các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia đã bố trí số lượng lớn chuyên gia và cán bộ tham gia và chia sẻ nhiều thông tin hữu ích tại hội thảo.
Theo ông Andreas Renck – Trưởng Dự án IGPVN, một trong các hợp phần của Dự án IGPVN trong giai đoạn 2018-2020 là xây dựng nền tảng thông tin tài nguyên nước dưới đất (bao gồm phát triển một phần mềm quản lý dữ liệu đồng thời chính xác hóa, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống thông tin hiện có) phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước ở địa phương. Hội thảo này được tổ chức với mong muốn giới thiệu rộng rãi đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về phần mềm cơ sở dữ liệu mà Dự án IGPVN đã và đang hỗ trợ xây dựng, chuyển giao cho Sở TN&MT Cà Mau; đồng thời lắng nghe quan điểm của đại diện các tỉnh về khả năng nhân rộng phần mềm này để sử dụng trên địa bàn do họ phụ trách.

Đại điện Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã giới thiệu với toàn thể Hội thảo về hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành gồm 4 nhóm dữ liệu: (i) nhóm dữ liệu về tài nguyên và môi trường; (ii) nhóm dữ liệu về kinh tế – xã hội; (iii) nhóm dữ liệu về chuyên ngành khác và (iv) tập dữ liệu mở về đồng bằng sông Cửu Long.
Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước đã được triển khai xây dựng ở cấp Trung ương trong lộ trình thực hiện Thông tư 47/2017/TT-BTNMT và các thông tin cơ bản về xây dựng, vận hành hệ thống này đã được đại diện Cục quản lý tài nguyên nước chia sẻ tại Hội thảo.
Các thông tin này cung cấp cho người tham gia hội thảo một bức tranh khá tổng thể về hệ thông tin dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng đã và đang được xây dựng và vận hành cho toàn vùng.

You may also like...