Hội thảo Khởi động xây dựng mô hình Thí điểm về Bổ cập TCN có kiểm soát thứ hai

Từ ngày 04 đến 06 tháng 10 năm 2023, BGR, Deltares, Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang (HAWASUCO) và các đối tác đồng tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Bổ sung nhân tạo nước dưới đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tham dự hội thảo có hơn 30 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Công ty CP Cấp nước Cà Mau, Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng và đại điện các đối tác của Dự án.

Ngày 04 và 05 tháng 10, Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thủ tục xin phép, các yêu cầu về kỹ thuật và vai trò trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện Dự án.

Theo đó, Deltares sẽ chịu trách nhiệm điều phối chung và tham gia vào các hoạt động kỹ thuật của Dự án bao gồm tư vấn thiết kế và thi công công trình, phân tích và báo cáo kết quả của Dự án.

HAWASUCO cam kết cung cấp vị trí thí điểm và chịu trách nhiệm về mặt thủ tục hành chính liên quan đến việc xin phép xây dựng cho công trình thí điểm. Khi dự án hoàn thành, HAWASUCO sẽ chịu trách nhiệm vận hành và bảo trì công trình, đảm bảo tính bền vững của Dự án.

BGR sẽ chịu trách nhiệm phát triển công trình thí điểm, quan trắc số lượng, chất lượng nước trước, trong và sau khi bơm ép và hút nước đồng thời tham gia đánh giá kết quả từ dữ liệu thu được trong suốt quá trình thực hiện Dự án.

Các đối tác khác của Dự án bao gồm NAWAPI/DWRPI, VEI, WWF sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thiết kế, thi công, khía cạnh quản trị và khả năng nhân rộng mô hình thí điểm nếu được chứng minh thành công.

Ngày 06 tháng 10, đoàn Hội thảo gồm các đối tác tham gia Dự án đi thăm vị trí thí điểm dự kiến tại TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và làm rõ các yêu cầu về mặt bằng, điều kiện thi công, cấu trúc của giếng khai thác hiện có, các yêu cầu về chất lượng nguồn nước và những nội dung khác liên quan.

You may also like...