Khoan giếng thấm mới cho đề tài bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) của NAWAPI tại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, nhóm CRMGG đã đến thăm công trình khoan hai giếng mới trong khuôn viên Công ty cổ phần cấp thoát nước và công trình đô thị Hậu Giang (HAWASUCO) ở TP. Vị Thanh mà NAWAPI thực hiện để làm giếng thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR). Các giếng GK1 (độ sâu ống lọc 140-170 m) và GK2 (độ sâu ống lọc 84-104 m) sẽ được sử dụng để đưa nước mặt đã qua xử lý vào lòng đất trong một loạt thí nghiệm ngắn để đánh giá lượng nước có thể thấm vào bằng dòng chảy trọng lực. Sau khi hệ thống xử lý nước mặt được lắp đặt, NAWAPI sẽ bắt đầu thử nghiệm. CRMGG sẽ hỗ trợ giám sát chất lượng nước để xem liệu có tương tác địa hóa giữa nước mặt giàu oxy với nước ngầm thiếu oxy có thể dẫn đến tắc nghẽn hoặc suy giảm chất lượng nước hay không.

You may also like...