Climate resilient Management of Groundwater and Geohazards Blog

Tham dự hội thảo tổng kết Dự án VietMAR

Dự án hợp tác Phần Lan-Việt Nam “Quản lý bổ cập nước dưới đất nhằm đảm bảo tính bền vững trữ lượng và chất lượng nước dưới đất dưới tác động của biến đổi...