CRMGG hỗ trợ KIT đo độ lún đất trong quá trình bơm thí nghiệm

Các nhà nghiên cứu từ dự án nghiên cứu ViWaT Engineering do BMBF tài trợ trước đây hiện đang nghiên cứu mối tương quan giữa sự suy giảm nước ngầm và sụt lún đất ở phía nam đồng bằng sông Cửu Long trong một thí nghiệm hiện trường độc đáo. Các cột áp ở ba tầng chứa nước ở độ sâu 100, 150 và 250 m sẽ được hạ xuống một cách có chủ ý trong mỗi tầng trong 12 ngày. Ngoài việc đánh giá thủy lực của các thử nghiệm bơm này, sự diễn biến theo không gian và thời gian của tình trạng sụt lún cục bộ do cạn kiệt nước ngầm sẽ được đánh giá bằng hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên được gọi là Đài quan sát lún đất (LSO), được nhóm ViWaT Engineering lắp đặt vào tháng 12 năm 2022, cho phép đánh giá theo độ sâu các quá trình nén ép ở các lớp trầm tích khác nhau với độ phân giải cao. Phương pháp thứ hai là sử dụng một chuỗi các vòng giám sát trắc địa trong quá trình bơm nhằm xác minh dữ liệu LSO và cho phép đánh giá không gian của khu vực bị ảnh hưởng bởi việc bơm. CRMGG hỗ trợ tài chính cho chiến dịch giám sát trắc địa và thường xuyên trao đổi với các nhà nghiên cứu.

Các chuyên gia của KIT Felix Dörr và Trần Việt Hoan cùng đội trắc địa GEOTEX (photo: Felix Dörr)

 

Thả bơm xuống giếng để tiến hành bơm thí nghiệm lần 1 (photo: Felix Dörr)

 

Đo trắc địa tại hiện trường (photo: Felix Dörr)

You may also like...