Bigdata, tiến độ thực hiện và kế hoạch tiếp theo

Ngày 18/12, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã có buổi làm việc với chuyên gia BGR, Liên đoàn miền Nam và Nhóm IT trong chuyến công tác tại TP.HCM.

Buổi làm việc nhằm báo cáo tiến độ triển khai Dữ liệu lớn và phác thảo kế hoạch dự án cho năm tiếp theo. Theo báo cáo của nhóm công tác, hầu hết các gói công việc được lên kế hoạch thực hiện trong năm 2023 đã được hoàn thành. Các phần việc này bao gồm việc hoàn thành sơ đồ kiến trúc chuyển đổi kỹ thuật số, cài đặt máy chủ mới, tăng cường kết nối mạng, phát triển cơ sở hạ tầng Dữ liệu lớn sử dụng khung Apache Hadoop mã nguồn mở, thiết lập kết nối VPN từ các Liên đoàn đến NAWAPI để tạo điều kiện chia sẻ tài nguyên và cho phép truy cập từ xa vào phần mềm mô hình hóa như MIKE và FEFLOW, v.v. Bất chấp một vấn đề tồn đọng liên quan đến tốc độ truy cập của phần mềm giám sát đã được đặt ra và cần được cải thiện, kế hoạch làm việc năm 2023 được coi là thành công.

Tại phần nhận xét của mình, chuyên gia BGR lưu ý những vấn đề cần giải quyết và đề xuất của Liên đoàn. Ông xác nhận rằng những vấn đề còn tồn tại hiện nay sẽ được giải quyết trong phần Nền tảng kỹ thuật số vào năm tới.

Ông Triệu Đức Huy ghi nhận nỗ lực và thành công mà chuyên gia BGR và nhóm công tác đã đạt được. Ông kỳ vọng chuyên gia này sẽ quay lại Việt Nam vào đầu năm sau và tiếp tục triển khai phần việc mới cùng nhóm công tác NAWAPI, đảm bảo tiến độ Chuyển đổi số của NAWAPI diễn ra theo đúng lộ trình.

You may also like...