Cuộc họp về tiến độ Hợp phần Chuyển đổi số

Ngày 7/12 vừa qua, BGR và NAWAPI đã có một cuộc họp ngắn trao đổi về các công việc thuộc Hợp phần Chuyển đổi số. Đại diện của Viện BGR, chuyên gia IT ông Erich Muhire và ông Triệu Đức Huy cùng các cán bộ của NAWAPI đã tham gia thảo luận các nội dung bao gồm tình hình công việc hiện tại và kế hoạch công việc của ông Erich trong năm 2024. Bên cạnh đó, các chỉ số để đánh giá sự thành công của Hợp phần cũng được trao đổi. Cuối cùng, hai cán bộ kỹ thuật của Công ty ESRI đã được mời đến để trình bày về hệ thống AE thuộc phần mềm ArcGIS Enterprise mà ESRI đã cung cấp cho NAWAPI chạy thử đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan từ chuyên gia Đức.

Trong khuôn khổ của Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG), BGR đã hỗ trợ NAWAPI trong Chiến lược Chuyển đổi số. Dự án đã hỗ trợ trang thiết bị và tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ của Trung tâm, bước đầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng phần cứng, Bigdata, các phần mềm, chuẩn bị kết nối dữ liệu từ các Liên đoàn. Các dữ liệu bao gồm dữ liệu quan trắc tài nguyên nước thời gian thực sau đó sẽ được truyền về Bigdata quản lý tập trung, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý tài nguyên nước tại Trung tâm.

 

You may also like...