Category: Lưu trữ/Pha đầu của dự án

Khoá tập huấn Arcgis 2

Năm tháng sau khoá tập huấn ArcGIS 1, lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm ArcGIS 2  trong quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nước ngầm đã...

Đào tạo Tiếng anh

Một trong những cấu phần quan trọng của Dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thị Việt Nam” (IGPVN) là nâng cao trình độ...

Khai trương công tác khoan tại Nam Định

Sau nhiều nỗ lực chuẩn bị, Lễ khai trương công tác khoan tai Nam Định đã được tổ chức tại xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, Nam Định vào ngày 26 tháng 11 năm...