Hội thảo về quản lý cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn

Workshop2Sau nhiều nố lực chuẩn bị cho, Dự án IGPVN và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI) đã tổ chức thành công hội thảo 2 ngày 18 – 19 tháng 3 năm 2010 về quản lý cơ sở dữ liệu địa chất thuỷ văn tại trụ sở của CWRPI – Hà Nội. 20 đại biểu đại diện cho CWRPI, 3 Liên đoàn và 4 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Sóc Trăng đã hội tụ với mục tiêu tìm ra một lộ trình cho việc thiết lập một CSDL thống nhất trong nội bộ CWRPI.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu tập trung vào các báo cáo về hiện trạng quan lý cơ sở dữ liệu của Trung tâm và các Liên đoàn. Nhìn chung, tất cả đều nhận thức được tầm quan trọng của thông tin trong thời đại hiện nay. Do vậy, hầu hết các dữ liệu của các Liên đoàn đều được số hoá và tổ chức lại nhằm phục vụ mục đích báo cáo và quản lý nhà nước. Tuy nhiên, còn thiếu một cấu trúc dữ liệu chung với các chuẩn dữ liệu, chuẩn công nghệ và một đội ngũ nhân lực đủ trình độ có thể quản lý được CSDL ngành nước.

Ngày làm việc thứ hai có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài từ các Dự án CAPAS – Hợp tác Kỹ thuật với Vương quốc Bỉ và Dự án IWRM – Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam – do Bộ Khoa học và Giáo dục CHLB Đức tài trợ. Ngoài việc chia sẽ thông tin với các chuyên gia từ hai dự án, các đại biểu có cơ hội được biết nhưng công nghệ và các cấu trúc dữ liệu sẽ có ích cho CWRPI khi xây dựng cấu trúc dữ liệu thống nhất cho mình.

Workshop3

Ngoài ra, trong ngày làm việc thứ hai còn có hai đại biểu từ Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ TN & MT cùng tham dự Hội thảo. Các đại biểu đã nghe trình bày về Dự án Xây dựng Cở sở Dữ liệu Quốc gia về Tài nguyên và Môi trường do Bộ TN & MT đề xướng và tỏ ra hết sức quan tâm đến chiến lược của Bộ đối với CSDL cho ngành nước. Tuy nhiên, cho đến này, Bộ vẫn chưa có một chuẩn dữ liệu nào. Do vậy, theo hai chuyên gia Trung tâm QH & ĐT Tài nguyên nước sẽ được quyền đề xuất một chuẩn cấu trúc dữ liệu chung cho ngành nước và cùng với Cục Quản lý tài nguyên nước thống nhất trình Bộ tài nguyên Môi trường phê duyệt.

Sau hai ngay làm việc, Hội thảo đã kết thúc với kết quả khả quan. Một lộ trình cho việc xây dựng cở sở dữ liệu thống nhất đã được vạch ra. Theo đó, một nhóm công tác bao gồm những người có trách nhiệm tham gia quản lý cở sở dữ liệu của Trung tâm và của 3 liên đoàn sẽ được thành lập để triển khai kế hoạch trong thời gian ngắn sắp tới.

You may also like...