VIỆT NAM CẢNH BẢO VỀ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM

HanoiỞ Việt Nam, 70% nước sinh hoạt lấy từ nguồn nước mặt, 30% còn lại từ nước ngầm. Khai thác nước ngầm vượt mức cho phép trong những năm gần đây đã gây ra sụt lún đất và ô nhiễm hệ thống nguồn nước ngầm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vùng duyên hải, các giếng nước đã bị nhiễm mặn và ô nhiễm.

Tại cuộc hội thảo do Bộ TNMT phối hợp với Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức hồi tháng 3 tại Hà Nội nhân ngày Khí tượng thuỷ văn Thế giới, các chuyên gia cảnh báo rằng đến năm 2030 sẽ có khoảng 60 nước trên thế giới rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Điều này do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân từ sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng và phát triển công nghiệp.

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Công Thanh đã tuyên bố Bộ TNMT sẽ lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước đồng thời tiến hành các biện pháp ngăn chặn khai thác vượt mức và ô nhiễm nước ngầm.

You may also like...