Cải thiện mạng lưới quan trắc Quốc gia tỉnh Nam Định

Chỉ 4 tháng sau khi dự án hợp tác “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” (IGPVN) giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI) và Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang (BGR) do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức tài trợ đi vào hoạt động, công tác khoan tại vùng điểm của Dự án tỉnh Nam Định đã được khởi động.

Trung tâm sẽ lắp đặt 24 trạm quan trắc tại 10 xã thuộc 7 huyện của của tỉnh Nam Định với lỗ khoan sâu nhất dự kiến khoảng 160 m dưới long đất. Mục tiêu của việc xây dựng này là cải thiện Mạng lưới Quan trắc Quốc gia Nước dưới đất tại tỉnh Nam Định hiện đang do Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước vận hành.

Ngày nay, nước ngầm là một nguồn cung quan trọng cho nhân dân các xã đặc biệt là nhân dân vùng phíaNam của tỉnh Nam Định. Do nguy cơ ô nhiễm, khai thác vượt mức và có thể do chịu tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu, nước ngầm sẽ ngày càng trở nên quan trọng đối với không riêng tỉnh Nam Định mà toàn Việt Nam trong tương lai không xa.  Hiện nay, khai thác vượt mức đã trở thành mối đe doạ làm giảm mực nước, sụt lún đất và xâm nhập mặn. Thêm nữa, nguồn ô nhiễm từ nước thải công nghiệp và từ nước thải sinh hoạt của con người đang ngấm qua mặt đất và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước ngầm. Do vậy, quản lý bên vững tài nguyên nước ngầm là nhân tố quan trọng cho một nguồn nước uống an toàn trong tương lai.

Hệ thống trạm quan trắc được lắp đặt sẽ cung cấp cho chúng ta những số liệu cần thiết quan trọng cho công tác đánh giá nước ngầm hiện có và phát hiện những xu hướng tiêu cực từ khi mới hình thành để kịp thời đối phó. Việc lắp đặt các trạm quan trắc là một tín hiệu tốt cho những lỗ lực hợp tác thành công giữa các bên liên quan trong lĩnh vực nước, những người có cùng mục tiêu bảo vệ nguồn nước ngầm. Trong công tác lập kế hoạch hành chính và kỹ thuật, không chỉ có sự góp sức của các trung tâm nhỏ trực thuộc Trung tâm QH & ĐT Tài nguyên nước mà còn có sự đóng góp của các Sở, Phòng TNMT và Uỷ ban nhân dân các địa phương liên quan. Bởi vậy, có thể nói việc xây lắp các trạm quan trắc nước ngầm tại tỉnh Nam Định là một bước tiến của qua trình Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, đại diện khách hàng ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

You may also like...