Category: Lưu trữ/Pha đầu của dự án

Ngày nước Thế giới 2012

Vị Thanh/ Hậu Giang: Ngày nước Thế giới 2012 được Bộ Tài nguyên và Mội trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức vào hai ngày 21 và 22...