Khảo sát hàm lượng Asen trong nước ngầm và hiệu suất xử lý Asen của bể lọc nước tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam

s22Hà Nam: Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2012, dự án IGPVN đã phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) và Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nam tiến hành một cuộc khảo sát về Asen trong nước ngầm tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Nhóm công tác gồm có 2  cán bộ kỹ thuật của dự án IGPVN (Hoàng Thị Hạnh, Hoàng Đại Phúc), 3 cán bộ của Trung tâm QH&ĐT TNN (Phạm Thị Thu, Phạm Thị Thu, Phạm Ích Cương) và 2 cán bộ của Sở TN&MT Hà Nam (Đặng Thị Thu Hiền, Lê Văn Dần).

Trong chuyến công tác, các cán bộ kỹ thuật đã tiến hành khảo sát tại tất cả 18 xóm thuộc 6 thôn của xã Hợp Lý. Tại mỗi xóm, khoảng 5-8 hộ gia đình hiện đang sử dụng nước giếng khoan và bể lọc đã được lựa chọn để điều tra. Nhóm công tác đã tiến hành xét nghiệm hàm lượng Asen trong mẫu nước giếng khoan trước và sau lọc qua bể cát bằng bộ thử nhanh As test kit của hãng Merck, Đức. Một số thông số của nước ngầm cũng được tiến hành đo ghi tại chỗ bằng máy đo đa năng WTW 430i. Các thông tin liên quan đến giếng khoan, bể lọc và việc sử dụng nước của hộ gia đình cũng được thu thập. Sau khi xét nghiệm hàm lượng Asen trong nước giếng, nhóm công tác đã thông báo kết quả cho người dân đồng thời cung cấp cho họ thông tin về hiệu suất xử lý Asen của bể lọc nước của gia đình mình.

s22

(IGPVN)

You may also like...