Tập huấn nghiệp vụ điều tra giếng khai thác có giấy phép tại Hậu Giang

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở TN&MT Hậu Giang và Dự án CRMGG, từ ngày 28-31 tháng 8 năm 2023, dự án CRMGG đã tiến hành tập huấn “Nghiệp vụ điều tra thông tin giếng khai thác nước dưới đất có giấy phép trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ Sở TN&MT Hậu Giang cũng như đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của gói hỗ trợ kỹ thuật do dự án IGPVN/CRMGG tài trợ trong công tác quan trắc, giám sát tài nguyên nước dưới đất. Nội dung tập huấn tập trung vào cung cấp cho các học viên kiến thức cơ bản về nước dưới đất và thực hành với các công cụ và thiết bị phục vụ điều tra thu thập các thông tin về giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh như công cụ thu thập dữ liệu Kobotoolbox, thiết bị định vị GPS, thước đo mực nước và thiết bị đo EC.

Ngoài ra các cán bộ tham gia tập huấn cũng được đi điều tra thực tế tại các giếng khai thác của Công ty cấp thoát nước & công trình đô thị Hậu Giang (HAWASUCO) và được thao tác trực tiếp với các thiết bị ngoài hiện trường. Trong quá trình điều tra thí điểm này, các cán bộ địa phương đã được các chuyên gia của Dự án CRMGG hướng dẫn trực tiếp và lưu ý các vấn đề cần cải thiện trong quá trình điều tra sắp tới.

Khóa tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của 18 cán bộ đến từ các đơn vị khác nhau của Sở TN&MT Hậu Giang gồm: Phòng tài nguyên và BĐKH, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên & môi trường và Phòng TN&MT các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh Hậu Giang.

You may also like...