Bài giảng và trình chiếu mô hình tương tác nước mặt – nước dưới đất tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, Thị trấn U Minh

Nước ở mọi nơi, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long. Việc hiểu được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và tầm quan trọng của nước dưới đất với vai trò là kho lưu trữ nước ngọt giá trị nhất không phải là việc dễ dàng. Mặc dù vậy, việc bảo vệ tài nguyên nước và nước dưới đất nói riêng có vai trò quan trọng để đảm bảo khả năng cung cấp nước cho các thế hệ tiếp theo, IGPVN đã cung cấp một số bài giảng về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và việc bảo vệ nước dưới đất cho các học sinh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, thị trấn U Minh, tỉnh Cà Mau, nơi dự án tiến hành hoạt động khoan giếng và điều tra địa chất thủy văn.

Một trong những mục tiêu của IGPVN là truyền thông kiến thức và hiểu biết về nước dưới đất cho cộng đồng. Vì vậy, cùng với việc điều tra thực địa thông qua việc khoan 5 giếng quan trắc nước dưới đất trong sân trường trung học cở sở Nguyễn Thái Bình, thị trấn U Minh, Dự án đã tiến hành hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh trong trường về nước dưới đất thông qua các bài giảng bao gồm thuyết trình về vòng tuần hoàn của nước và trình diễn mô hình tương tác nước mặt – nước ngầm. Sự vận chuyển chất nhiễm bẩn trong các tầng chứa nước lỗ hổng cũng là một nội dung của bài giảng. Vì đây là một chủ đề phức tạp nên để minh họa dòng chảy của nước dưới đất, Dự án đã sử dụng mô hình tương tác nước mặt nước ngầm. Mô hình này được học sinh rất thích thú.

20160831_SchoolTraining-1

Chuyên gia Dự án IGPVN giới thiệu về vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên

 

20160831_SchoolTraining-2

Giới thiệu mô hình tương tác nước mặt – nước dưới đất

IGPVN xin cảm ơn Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khoan giếng và nghiên cứu thực địa tại trường. Như một món quà tri ân, chúng tôi đã tiến hành tặng những món quà nhỏ gồm vở tập, bút viết, truyện tranh và áp phích có thể được sử dụng cho các mục đích dạy và học. Chúng tôi mong muốn sẽ sớm trở lại để làm việc với giáo viên của trường về chủ đề này trong thời gian tới!

You may also like...