Hoàn thành công tác khoan tại U Minh và bước đầu tiến hành điều tra Địa chất Thủy văn

Về các điều tra thủy địa chất trong phạm vi hỗ trợ kỹ thuật của dự án IGPVN, chúng tôi vui mừng thông báo công tác khoan cụm giếng IGPVN tại thị trấn U Minh, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành vào đầu tháng 9.

Mặc dù chưa có kết quả phân tích mẫu đất đá, công tác khoan đến nay đã thành công vì nó cho biết nhiều thông tin mới về địa tầng địa chất của khu vực nghiên cứu. Một trong những kết quả quan trọng là tầng đá gốc được phát hiện ở độ sâu nhỏ hơn nhiều so với dự kiến, ở độ sâu 286 m dưới bề mặt. Có thể mong đợi nhiều thông tin chi tiết hơn về địa chất của vùng Tây Nam Đồng bằng Sông Cửu Long sau khi tiến hành phân tích độ hạt, thành phần khoáng vật – thạch học (sử dụng kỹ thuật nhiễu xạ/huỳnh quang tia X) và các biện pháp đo lường địa cơ học đối với các mẫu đất đá nguyên dạng. Các mẫu này sẽ được phân tích tại Việt Nam và ở nước ngoài.

IGPVN tập trung vào điều tra tình hình địa chất thủy văn của đồng bằng sông Cửu Long để làm cơ sở cho công tác quản lý nước dưới đất. Vì vậy, Dự án đã tiến hành bơm giật cấp tại cụm giếng ở U Minh. Nước được bơm với năm cấp độ khác nhau với lưu lượng tăng dần, mỗi cấp độ bơm được tiến hành trong khoảng hai giờ và mực nước được đo liên tục tại tất cả các giếng để quan sát các động thái của tầng chứa nước trong suốt quá trình bơm. Mục tiêu của thí nghiệm bơm giật cấp là để ước tính các đặc tính của giếng trung tâm cũng như để có ấn tượng ban đầu về điều kiện địa chất thủy văn và thủy lực nước dưới đất tại vị trí điều tra. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho bơm thí nghiệm, kết hợp với thí nghiệm thả chất chỉ thị sử dụng thuốc nhuộm huỳnh quang.

20160901_StepPumping-1

Bơm giật cấp tại cụm giếng ở thị trấn U Minh

 

20160901_StepPumping-2

Bơm giật cấp tại cụm giếng ở thị trấn U Minh

IGPVN muốn gửi lời cảm ơn tới các bên liên quan đã hỗ trợ hoàn thành công tác khoan và thí nghiệm tầng chứa nước. Chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ của Sở TNMT tỉnh Cà Mau, UBND huyện và thị trấn U Minh, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình cùng các giáo viên và học sinh của trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin cảm ơn Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (DWRPIS) và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI) đã phối hợp thực hiện các hoạt động thực địa, đặc biệt là tổ khoan làm việc tại hiện trường.

You may also like...