Đào tạo tiêu giáo viên truyền thông về tài nguyên nước tại Cà Mau (29-31/8/2016)

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” (IGPVN), chương trình Đào tạo tiểu giảng viên (ToT) về Truyền thông Tài nguyên nước được IGPVN và Sở TNMT Cà Mau đồng tổ chức cho tỉnh Cà Mau từ ngày 29/8/2016 đến ngày 31/8/2016 tại thành phố Cà Mau.

Cùng với các cán bộ sở TNMT, chương trình đào tạo cũng đã quy tụ sự tham gia của cán bộ từ nhiều ban ngành khác nhau, bao gồm các đại biểu từ khối đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn than niên, Mặt trận tổ quốc và các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải v.v.

20160829_Ca Mau ToT_01

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp những kỹ năng và kiến thức về truyền thông tài nguyên nước cho cán bộ của Sở TNMT và các sở ngành liên quan về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi tỉnh. Chương trình cũng nhằm nâng cao kiến thức, sự phối hợp và kết nối giữa các bên liên quan, đặc biệt những người không làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường để truyền thông về đề tài này một cách hiệu quả đến đông đảo cộng đồng.

20160829_Ca Mau ToT_02

Kiến thức chung về Nước trên Trái đất, vòng tuần hoàn của nước, giá trị của nước, ô nhiễm nước, hệ thống sông ở Việt Nam, các lưu vực sông chính, chính sách và thể chế tài nguyên nước trong nước và quốc tế cũng như các khái niệm thú vị về dấu ấn của nước, nước ảo và quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) đã được giới thiệu một cách thú vị đến những người tham gia thông qua nhiều phương pháp khác nhau như làm việc nhóm, thuyết trình, trò chơi, nhập vai và tổ chức cuộc thi. Những người tham gia đã có cơ hội thực hành những kỹ năng truyền thông cơ bản như lắng nghe, quan sát, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm, thuyết trình, nhập vai và tổ chức trò chơi. Với phương pháp giảng dạy tiên tiến và cuốn hút, học viên đã tích cực tham gia vào chương trình đào tạo với sự quan tâm và niềm say mê thích thú.

20160829_Ca Mau ToT_03

 

Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả những khái niệm quan trọng về tài nguyên nước và các kỹ năng truyền thông về tài nguyên nước đã được truyền tải tích cực đến các học viên. Người tham gia đã chủ động thảo luận về các vấn đề cấp bách liên quan đến tài nguyên nước tại Cà Mau như các nguyên nhân suy thoái nước dưới đất, sụt lún đất, ô nhiễm nước, các phong tục tập quán ảnh hưởng đến hệ thủy sinh, sinh kế sau thiên tai, v.v. Học viên cũng được thực hành phân tích các bên liên quan, lập kế hoạch truyền thông tài nguyên nước cho Cà Mau. Theo kết quả đánh giá cuối khóa học, học viên được tăng cường đáng kể kiến thức và truyền thông về tài nguyên nước.

Với cách tiếp cận ấn tượng và hiệu quả, IGPVN tin rằng Dự án đã mang lại những công cụ hữu ích giúp truyên tải những kiến thức khoa học về tài nguyên nước đến gần hơn với đông đảo cộng đồng, để các vấn đề về tài nguyên nước được quan tâm đúng như vị trí xứng đáng của nó.

You may also like...