Hội thảo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước chủ đề “Trung tâm cần làm gì để phát triển nguồn nhân lực”

HRM_320x240Ngày 4 tháng 8 năm 2011 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, BGR phối hợp với Trung tâm QH & ĐT TNN tổ chức hội thảo đầu tiên về Phát triển nguồn nhân lực. Đây là Hội thảo đầu tiên liên quan đến vấn đề cải thiện nguồn nhân lực cho CWRPI. BGR và CWRPI sẽ tiến hành tổ chức Hôi thảo này 2 lần /năm. Đây là một phần trong Sản phẩm 5 của Kế hoạch thực hiện Dự án (Phát triển Tổ chức cho CWRPI: Năng lực bên trong và Hình ảnh bên ngoài).

Buổi Hội thảo chỉ kéo dài ½ ngày nhưng đã quy tụ được toàn bộ các Lãnh đạo của Trung tâm, các liên đoàn, các Trung tâm trực thuộc cũng như lãnh đạo các phòng chuyên môn, tạo được một diễn đàn cởi mở để các Lãnh đạo của Trung tâm cùng bắt đầu “động não” về vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm. Trong bài phát biểu ngắn khai mạc Hội thảo Ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng Dự án IGPVN (BGR) và ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững cũng như vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước. Hai ông tin rằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cùng với chính sách thu hút nhân tài, những người tâm huyết với sự phát triển của Trung tâm là vấn đề cấp thiết và then chốt cho sự phát triển bền vững của Trung tâm trong tương lại

Theo đó, Hội thảo đã chứng kiến những thảo luận sôi nổi quanh vấn đề hiện trạng nguồn nhân lục cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm. Đáng chú ý có một số ý kiến về giải pháp sau 1) Xây dựng những điển hình của từng chuyên môn; 2) Giúp CBCNV hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình; 3) Tập trung đào tạo thông qua nhiều hình thức như khuyến khích cá nhân tự học, triển khai hoạt động đào tạo vừa học vừa làm, thường xuyên đào tạo và tái đào tạo và tổ chức đào tạo chuyên sâu; 4) Xây dựng chính sách sử dụng, phát triển hợp lý cho nguồn nhân lực bao gồm chính sách thu hút người tài, tuyển dụng và đào tạo cán bộ; phân loại cán bộ để đào tạo; bố trí, sắp xếp đúng người đúng việc; chính sách đãi ngộ tốt để phát huy tính chủ động của người lao động

Kết quả của các thảo luận trên là có 3 dự án nhỏ được Lãnh đạo Trung tâm lựa chọn để thực hiện như là bước đi đầu tiên cải thiện tình hình nguồn nhân lực của Trung tâm đó là: 1) Rà soát đánh giá và bố trí cán bộ theo phương trâm “Đúng người đúng việc”; 2) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế giúp CBCNV chủ động trong công việc; 3) Nghiên cứu để tập huấn về dự báo tài nguyên nước dưới đất  tại vùng đồng bằng Bắc bộ (cả về chất lượng và số lượng). Những Dự án nhỏ này đều do các Lãnh đạo Trung tâm chủ trì và hy vọng sẽ mang lại những kết quả tốt vào cuối năm 2011

Phát biểu kết thúc Hội thảo, ông Jens Boehme bày tỏ sự hài lòng và lạc quan trước những kết quả của Hội thảo. Ông nhấn mạnh BGR sẽ cố gắng hết sức giúp CWRPI phát triển nguồn nhân lực và hy vọng Giai đoạn hai của Dự án sẽ thành công tốt đẹp.

You may also like...