Hội thảo “Nội dung và chế độ quan trắc tài nguyên nước” của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

CWRPI_workshop_320x240Ngày 16 tháng 7 năm 2011 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (viết tắt là CWRPI) đã tổ chức Hội thảo thứ ba liên quan đến nội dung và chế độ quan trắc tài nguyên nước. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Tiến sĩ Nguyễn Thái Lai đã đến dự và chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có các đại diện của lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, lãnh đạo các Liên đoàn và các Đoàn, Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước và Cố vấn trưởng của Dự án IGPVN, ông Jens Boehme.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo của ba Liên đoàn Bắc, Trung, Nam về hiện trang của mạng Quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại ba vùng trên cả nước. Ngoài ra, các kết quả của mạng quan trắc tài nguyên nước mặt cũng được trình bày tại Hội thảo. Theo đó, 5/78 trạm quan trắc nước mặt đã được xây dựng trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý là bài trình bày của ông Jens Boehme chia sẻ những kinh nghiệm quá báu của ông về mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất của CHLB Đức và một số nước Châu Âu. Bài trình bày của ông được Thứ trưởng đánh giá cao vì đã nêu đúng những vấn đề mà phía Việt Nam đang quan tâm. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, CWRPI nên tham khảo bài trình bày này và tham khảo các Hướng dẫn Quan trắc của BGR và IGRAC (Trung tâm Đánh giá Tài nguyên Nước dưới đất Quốc tế) để hoàn thiện mạng quan trắc hiện tại cũng như học hỏi thêm về quy trình thiết kế mạng quan trắc, cách thức tổ chức, thu thập và xử lý dữ liệu cũng như viết các Báo cáo quan trắc, qua đó xây dựng một Cơ chế quan trắc phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam.

Buổi Hội thảo kết thúc lúc 12h cùng ngày. Dự kiến Hội thảo tiếp theo về chủ đề này sẽ được tổ chức và tháng 9 tại Hà Nội.

You may also like...