Tập huấn các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước năm 2019 tại Sở TN&MT Cà Mau

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau đã tổ chức lớp tập huấn các văn bản pháp luật về tài nguyên môi trường cho cán bộ cơ sở và cho đại diện các doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) đã phối hợp với Phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản phổ biến, hướng dẫn các quy định mới ban hành trong lĩnh vực tài nguyên nước; tập trung vào một số vấn đề cần khẩn trương triển khai ở Cà Mau; và phổ biến nội dung Sổ tay tài nguyên nước, lấy ý kiến góp ý, đánh giá của người tham gia để hoàn thiện Sổ tay.
Hơn 100 cán bộ gồm đại diện Thanh tra Sở TNMT Cà Mau, chuyên viên Phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản, chuyên viên phòng TNMT các huyện và công chức cấp xã đã tham gia lớp tập huấn ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Chuyên gia Dự án IGPVN đã giới thiệu tóm lược về hệ thống quy định pháp luật về Tài nguyên nước của Việt Nam. Một số nội dung cần sớm triển khai và hoàn thành trong thời gian tới bao gồm:
– xử lý, trám lấp các giếng không sử dụng theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTNMT
– khoanh vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác nước dưới đất để cấp nước theo quy định tại Thông tư 24/2016/TT-BTNMT
– đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định tại Thông tư 27/2014/TT-BTNMT
– lập danh mục và công bố vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định 167/2018/NĐ-CP
Người tham gia đã nêu một số vấn đề vướng mắc liên quan đến việc áp dụng Nghị định 33/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau. Bà Dương Thị Ngọc Tuyển – trưởng phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản đã giải đáp các thắc mắc cho người tham gia.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn dành cho doanh nghiệp khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, với sự góp mặt của gần 40 đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, Phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản đã tổng kết tình hình cấp phép khai thác tài nguyên nước và thực hiện giấy phép; hướng dẫn cách thực hiện quy định về giám sát trong khai thác, sử dụng Tài nguyên nước theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT và cách thức ghi chép, báo cáo số liệu trong quá trình khai thác theo Thông tư 31/2018/TT-BTNMT. Chuyên gia Dự án IGPVN giải thích quy định về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, trách nhiệm triển khai thực hiện, lộ trình triển khai. Đồng thời, một trình tự chi tiết gồm 4 bước được đưa ra để hướng dẫn chủ công trình khai thác thực hiện quy định này.
Trong thời gian tập huấn, chuyên gia Dự án IGPVN đã giới thiệu đến người tham gia nội dung dự thảo 2 cuốn Sổ tay Tài nguyên nước cho cán bộ và doanh nghiệp ở Cà Mau và thu thập các ý kiến nhận xét, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện.

Trước đó, trong năm 2016 – 2017, Dự án IGPVN đã phối hợp với Sở TN&MT Sóc Trăng thực hiện biên soạn Sổ tay trên cơ sở hệ thống lại các quy định pháp luật về Tài nguyên nước, nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường ở địa phương trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên nước; mặt khác, nhằm giúp cho doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài nguyên nước.
Từ cuối năm 2018 đến nay, Dự án IGPVN tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Cà Mau thực hiện cập nhật, chỉnh lý hai cuốn Sổ tay Tài nguyên nước này để phục vụ cho cán bộ quản lý và tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Cà Mau.

You may also like...