Mô tả dự án

Thông tin chung

Nước dưới đất (NDĐ) là một trong những nguồn tài nguyên nước chính ở Việt Nam. Do vậy, việc bảo tồn và quản lý bền vững hiện trạng chất lượng và trữ lượng của các nguồn NDĐ là thiết yếu cho phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

Việc gia tăng nhu cầu sử dụng nước và khai thác NDĐ quá mức đã làm hạ thấp mực nước và sụt lún bề mặt đất. Nếu không có các biện pháp tích cực, đặc biệt là ở các vùng đồng bằng châu thổ và vùng ven biển, điều kiện môi trường sống sẽ tiếp tục xấu đi. Thêm vào đó, tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và liên quan đến hiện tượng nước biển dâng và sụt lún mặt đất, do vậy, có tác động tiêu cực đến an ninh lương thực và nguồn thu nhập của người dân địa phương.

Tài nguyên NDĐ vùng ven biển đang bị đe dọa bởi hiện tượng xâm nhập mặn. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hiện trạng NDĐ đã có thể xem như một thảm kịch. Nhiều chuyên gia cho rằng cần ngừng ngay việc khai thác quá mức NDĐ như hiện nay và tìm kiếm nguồn nước thay thế cho sinh hoạt và sản xuất.

Chương trình hành động

Quản lý bền vững tài nguyên NDĐ đòi hỏi một phương thức tiếp cận đa lĩnh vực ở mọi cấp độ hành chính nhằm quản lý việc sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên NDĐ, vốn là những việc vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa Đức với Việt Nam, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”do Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức trực tiếp thực hiện nhằm mục đích tăng cường năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật của các cơ quan chính phủ, đặc biệt là các cơ quan có chức năng/nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước ở cấp độ Trung ương (Bộ Tài  nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia); bảo vệ tài nguyên NDĐ ở Việt Nam nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên “Chính sách môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên” trong khuôn khổ hợp tác phát triển song phương giữa hai chính phủ. Ngoài ra, Dự án nằm trong chương trình “Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu” của Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế của Đức (BMZ) để hỗ trợ chiến lược Tăng trưởng xanh (2011 – 2020) của Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án được nhấn mạnh bởi cách thức tiếp cận Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTHTNN).

Dự án bắt đầu từ đầu năm 2015 và sẽ kết thúc vào cuối năm 2017. Dự án gồm 4 hợp phần chính:

  • Tư vấn chính sách ở cấp quốc gia và cấp tỉnh (phát triển chính sách, văn bản quy phạm pháp luật)
  • Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiểu biết về hiện trạng tài nguyên NDĐ và cải thiện công tác quản lý NDĐ tại các tỉnh mục tiêu
  • Nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề liên quan đến NDĐ và QLTHTNN
  • Phát triển năng lực cho các đối tác trong cả 3 hợp phần nói trên

Các lĩnh vực hoạt động của Dự án

  • Tăng cường thúc đẩy hợp tác QLTHTNN nhằm bảo vệ NDĐ. Cùng với quá trình này, mối liên hệ công việc giữa các Bộ, Ban, Ngành liên quan sẽ được cải thiện
  • Hiện đại hóa và thúc đẩy khung pháp lý cho quản lý bền vững và bảo vệ NDĐ
  • Gia tăng sự tham gia của người dân địa phương vào công tác bảo vệ tài nguyên NDĐ (giáo dục môi trường, truyền thông môi trường)
  • Cải thiện công tác quản lý NDĐ bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình địa chất thủy văn nhằm giúp dự báo diễn biến của tài nguyên NDĐ và hướng dẫn/hỗ trợ cho các nhà quản lý đưa ra các quyết sách về TNN
  • Tăng cường kỹ năng chuyên môn và các bí quyết kỹ thuật cho các đối tác của Dự án để thực hiện tốt hơn các chức năng/nhiệm vụ về quản lý bảo vệ NDĐ