MARISS 5 – Trao đổi về bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát tại Đức 2023

Khóa học mùa hè MARISS 5 kéo dài hai tuần diễn ra tại Dresden, Đức từ 02/07/2023 đến 14/07/2023. Khóa học này bao gồm các bài giảng được chia thành 6 phần về các phương pháp bổ cập nước dưới đất khác nhau, bao gồm Lựa chọn địa điểm và thiết kế các bể thấm lọc ven sông, mô hình số nước dưới đất, phương pháp thủy lực và thủy địa hóa, phương pháp xử lý vi sinh vật và các chất hữu cơ dạng vết, các quy định và đánh giá nguy cơ, cũng như các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và tại hiện trường để mô phỏng các quy trình bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) tại trường HTW Dresden và TU Dresden. Ngoài ra, các học viên tham gia khóa học được tìm hiểu về các hệ thống hoạt động của các nhà máy nước trong hai chuyến tham quan kỹ thuật tới nhà máy nước Görlitz và Dresden-Hosterwitz.

Các học viên tham gia khóa học MARISS 5 – 2023

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài đang trở nên thường xuyên hơn, ảnh hưởng đến việc bổ cập nước dưới đất. Bên cạnh việc quản lý nhu cầu sử dụng, bổ cập nước dưới đất là một phương pháp hữu ích để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và đảm bảo chất lượng nước. MAR là một phương thức đưa nước vào các tầng chứa nước để phục hồi/khai thác sau đó; bao gồm các phương pháp như thấm lọc ven sông, bể thấm và giếng ép nước. Nước mưa hoặc nước thải đô thị đã qua xử lý được sử dụng để bổ cập tầng chứa nước.

Các hoạt động trong PTN, tính toán hệ số thấm bằng thí nghiệm vòng đôi và khảo sát thực tế tại nhà máy nước

 

GS. Thomas Grischeck giải thích về hiện tượng cản thấm (clogging) xảy ra sau các trận lũ và tác động tới MAR

Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu (CRMGG) đã tài trợ kinh phí cho ba cán bộ chuyên môn trẻ của NAWAPI tham gia khóa học này.

Các học viên từ NAWAPI nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học MARISS 5 – 2023

You may also like...