Improvement of Groundwater Protection

Ngày nước Thế giới 2016

Ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày nước Thế...

Cuộc thi dành cho Sinh viên

Bảo vệ tài nguyên nước – kho báu của sự sống Ý tưởng sáng tạo Sinh viên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng với tài nguyên nước 2015/2016 Trong khuôn khổ của Dự...