Chiến dịch lấy mẫu từ mạng quan trắc quốc gia tại ĐB SCL

Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 18 tháng 4, Dự án IGPVN đã tiến hành chiến dịch lấy mẫu nước dưới đất tại các giếng quan trắc Quốc gia ở Đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với Đợt lấy mẫu định kỳ hàng năm của NAWAPI.

 

 

 

Tổng số hơn 120 mẫu  đã được lấy từ các giếng quan trắc quốc gia tại 12 tỉnh của toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long.

Các mẫu thu thập được vận chuyển về Hà Nội hàng tuần để trữ lạnh.

Trong tháng 5, các mẫu đầu tiên đã được vận chuyển đến Phòng thí nghiệm của BGR tại Hannover để phân tích thành phần hóa học.

Gần đây, IGPVN đã ký hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu Đồng vị (CIO), Viện Nghiên cứu Năng lượng và Bền vững Groningen (ESRIG), Đại học Groningen – Hà Lan để phân tích thành phần C14, C13 (xác định tuổi tuyệt đối của nước dưới đất) trong 60 mẫu được chọn.

Kết quả phân tích các mẫu nước sẽ có trong hai tháng tới và sẽ được luận giải để giúp hiểu rõ hơn về nguồn gốc hình thành nước dưới đất, đường dòng và đặc trưng thủy địa hóa của nước dưới đất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

You may also like...