CHUYẾN CÔNG TÁC LÀM VIỆC VỚI BẠC LIÊU

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2020, cán bộ của BGR/ IGPVN đã thực hiện chuyến công tác đến Bạc Liêu để khởi động ba gói công việc chính với Sở TN&MT Bạc Liêu, bao gồm Phát triển mạng lưới quan trắc, Xây dựng cơ sở dữ liệu nước nước dưới đất và Phát triển Sổ tay hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Ba nhóm công tác được thành lập để làm việc về các chủ đề trên trong thời gian một ngày và đã đạt được một số kết quả khả quan.

 

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu có năm giếng không sử dụng được xây dựng năm 2012 trong khuôn khổ của Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bạc Liêu có thể phục hồi phục vụ mục đích quan trắc. Sau khi đi khảo sát tại 5 giếng tại ba huyện Đông Hải, Phước Long và Hồng Dân, đã xác định được 3 giếng tại Gành Hào (Đông Hải) và 1 giếng tại Ninh Thành Lợi (Hồng Dân) có thể phục hồi quan trắc. Theo đó, Dự án sẽ hỗ trợ cải tạo các giếng trên và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động truyền dữ liệu thời gian thực cho Sở TN&MT Bạc Liêu. Gói công việc này sẽ được triển khai vào đầu năm 2021.

 

Về Hoạt động phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu nước dưới đất, hai bên đã thống nhất sử dụng phần mềm hiện tại đã phát triển cho Cà Mau để nhân rộng ra Bạc Liêu. Theo đó, Bạc Liêu sẽ trích xuất và nhập dữ liệu giấy phép vào phần mềm phục vụ công tác quản lý cấp phép. Quy trình làm việc sẽ bao gồm bốn bước là chuẩn bị và xác minh dữ liệu đầu vào, đào tạo cán bộ và vận hành hệ thống. Hoạt động này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian của Sở TN&MT, đặc biệt trong việc chuẩn bị và xác minh số liệu. Hai bước này sẽ được tiến hành liên tục từ nay cho đến cuối quý II năm 2021.

Về gói Hoạt động phát triển Sổ tay Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên nước, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia IGPVN, Sở TN&MT sẽ bắt tay vào việc xây dựng Sổ tay trong đó chi tiết hóa các quy định hiện hành theo cách dễ tiếp thu và thực hiện. Hoạt động này nhằm tăng cường việc thực hiện các quy định về tài nguyên nước cấp cơ sở, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2021.

Chuyến thực địa đã khép lại nhưng mở ra triển vọng hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian sắp tới.

You may also like...