Bắt đầu bổ cập tại công trình thí điểm của NAWAPI ở Vị Thanh

Trong hai tuần qua, NAWAPI đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống xử lý nước mặt tại công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm sóa (MAR) tại địa điểm HAWASUCO ở TP. Vị Thanh. Nước mặt sau khi được lắng trong bể lắng của hệ thống xử lý HAWASUCO được bơm dẫn về bể chứa của hệ thống xử lý của NAWAPI. Sau đó, nước được bơm qua bể lọc cát và bể lọc cao cấp bằng than hoạt tính và cát mangan, trước khi được chứa vào bể nước đã xử lý dung tích 5 m³. Hệ thống này có khả năng xử lý khoảng 500 m³/ngày.

Nước mặt đầu vào

 

Hệ thống xử lý nước của NAWAPI

Ngày 17/10, nước đã qua xử lý được thấm trọng lực lần đầu tiên với lưu lượng khoảng 3 l/s vào giếng bổ cập tầng sâu hơn (170 m). Mực nước trong giếng tăng thêm khoảng 7 m. Quá trình bổ cập dự kiến sẽ tiếp tục trong 5 ngày tới.

Bổ cập giếng tầng sâu bằng nước mặt đã qua xử lý

TS. Hoàng Thị Hạnh (CRMGG) đã hướng dẫn cán bộ của NAWAPI lắp đặt thiết bị đo ghi mực nước bán tự động tại cả hai giếng bổ cập, ba giếng khai thác và giếng quan trắc của Sở TN&MT. Ngoài ra, một đầu đo EC đã được lắp đặt ở độ sâu khoảng ống lọc (110 m) trong giếng quan trắc của Sở TN&MT. EC cũng được theo dõi trong bể chứa nước đã xử lý. Nhân viên NAWAPI đã được TS. Hạnh hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu từ logger.

Hướng dẫn trích xuất dữ liệu từ thiết bị quan trắc bán tự động

Ngoài ra, đội ngũ phòng thí nghiệm HAWASUCO sẽ lấy mẫu nước sau xử lý 2-3 ngày một lần.

You may also like...