Tổng kết chương trình điều tra giấy phép và giếng khai thác NDĐ tại Hậu Giang và chuyển giao hệ thống thông tin NDĐ (GISD)

Từ ngày 23 đến 26 tháng 1 năm 2024, chuyên gia Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG) đã làm việc với các phòng ban chuyên môn của Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang để tổng kết chương trình điều tra giấy phép và giếng khai thác NDĐ được cấp phép trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và chuyển giao hệ thống thông tin NDĐ (GISD) cho Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang.

Chương trình điều tra giấy phép và giếng khai thác NDĐ được thực hiện trực tiếp bởi các cán bộ phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố trong hai tháng 11 và 12 năm 2024. Phòng Tài nguyên & Biến đổi khí hậu là đơn vị trực tiếp lập kế hoạch và điều phối chương trình. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, Dự án CRMGG đã tổ chức một khóa tập huấn để hướng dẫn cho các cán bộ Sở và cán bộ huyện cách thức tiến hành điều tra thông tin giấy phép và giếng khai thác.

Hệ thống thông tin NDĐ (GISD) cho phép lưu trữ, cập nhật, truy xuất mọi thông tin giấy phép NDĐ và công trình khai thác NDĐ; là công cụ hữu hiệu phục vụ quản lý tài nguyên nước dưới đất tại các địa phương. Hệ thống này đã được Dự án IGPVN xây dựng và chuyển giao thành công cho các tỉnh ĐBSCL và đến nay là tỉnh Hậu Giang. Trong chuyến công tác này, chuyên gia Dự án CRMGG đã hỗ trợ cài đặt máy chủ, phần mềm GISD cho Sở TN&MT Hậu Giang và hướng dẫn các cán bộ chuyên trách cách thức sử dụng phần mềm này.

You may also like...