Improvement of Groundwater Protection

Cuộc thi dành cho Sinh viên

Bảo vệ tài nguyên nước – kho báu của sự sống Ý tưởng sáng tạo Sinh viên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng với tài nguyên nước 2015/2016 Trong khuôn khổ của Dự...

Thông cáo báo chí

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC CHỦ ĐỀ “Bảo vệ tài nguyên nước – kho báu của sự...

Thông báo tuyển dụng

Chuyên gia Địa chất thủy văn phục vụ công tác thực địa và thu thập dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long Mô tả công việc Chuyên gia ĐCTV này sẽ làm việc...