Tập huấn cho Sinh viên trong khuôn khổ Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo về tài nguyên nước

Cần Thơ: Từ ngày 22 đến ngày 24/4/2016, IGPVN hợp tác với trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QG TP.HCM và trường Đại học Cần Thơ đồng tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng tuyên truyền tài nguyên nước” cho sinh viên trong khuôn khổ cuộc thi về “Bảo vệ tài nguyên nước – Kho báu của Cuộc sống”. Khóa tập huấn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức kỹ năng truyền thông cần thiết về tài nguyên nước. Sinh viên tham dự tập huấn cũng được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thiện bài dự thi của mình. Khóa tập huấn tập hợp sinh viên từ nhiều chuyên ngành khác nhau cũng tạo điều kiện để sinh viên gặp gỡ, giao lưu và mở rộng mạng lưới của mình.

Student training Apr2016

24 sinh viên được lựa chọn từ 3 trường đại học với 13 Bài dự thi dự thảo đã tham gia khóa tập huấn.

Tập huấn viên đã cung cấp các thông tin và kiến thức có liên quan về tài nguyên nước và các kỹ năng tuyên truyền cơ bản cho sinh viên thông qua nhiều phương pháp và cách tiếp cận khác nhau, bao gồm phương pháp Động não, Thảo luận nhóm, Thuyết trình, Quan sát thực tế, Chơi trò chơi. Sinh viên đã rất hứng thú với các chủ đề đưa ra và chủ động tham gia vào tất cả các hoạt động trong khóa học. Các em đã thể hiện sự năng động tích cực trong học tập khi tham gia những hoạt động điều tra tại cộng đồng ngay cả trong giờ nghỉ buổi tối.

Nhìn chung, các đề xuất dự án của sinh viên khá đa dạng về chủ đề, từ các đề tài mang tính kỹ thuật như xử lý chất lượng nước, đặc biệt là nước thải đến hoạt động “truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng”, “bảo vệ và phát triển nước dưới đất”, “mối quan hệ giữa tài nguyên nước và phát triển kinh tế”, “vai trò và sự tham gia của cộng đồng/giới vào khai thác và quản lý tài nguyên nước”, “cơ sở dữ liệu tài nguyên nước”, “giáo dục ngoại khóa và tài nguyên nước cho sinh viên”…

Để nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa các chủ đề của Bài Dự thi về “Bảo vệ tài nguyên nước – Kho báu của cuộc sống”, sau khóa đào tạo, IGPVN và NAWAPI sẽ làm việc chặt chẽ với các Trường Đại học để có hướng dẫn về các chủ đề mới cho sinh viên. Ngoài ra, các điều phối viên của ba trường đại học cần huy động thêm sinh viên từ các ngành học khác nhau tham gia vào cuộc thi, đặc biệt các sinh viên có nền tảng tốt về các lĩnh vực xã hội, văn hóa và giáo dục.

You may also like...