Chung kết Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Sinh viên đã đến!

Tháng 10 năm 2015, IGPVN đã phát động Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Sinh viên về Tài nguyên nước tại các trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGTP.HCM và Đại học Cần Thơ. Đây là những trường đại học gần và thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – vùng hoạt động của Dự án.

Mục đích của cuộc thi là để kêu gọi Sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau phát triển các ý tưởng truyền thông và hoạt động liên quan tại các cộng đồng thuộc Vùng Đồng bằng nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sự cần thiết phải tiết kiệm tài nguyên nước, cụ thể là bảo vệ Nước Dưới đất. Dự án đã phát triển một bộ các Tiêu chí nhằm lựa chọn các ứng viên có ý tưởng tốt để trao giải, trong đó yếu tố quan trọng nhất là tính khả thi của các ý tưởng về mặt ngân sách và thời gian thực hiện. Ngoài ra các tiêu chí như tính sáng tạo, khả năng nhân rộng và tác động của dự án cũng được xem xét trong mỗi bài dự thi.

Cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp độ: cấp độ trường đại học là cuộc thi của sinh viên ba trường trên với nhau. Giải thưởng cấp trường sẽ được trao vào tháng 9 năm 2016. Ngoài ra, những ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trao giải cấp Quốc gia cùng với các đề xuất do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước phát động và lựa chọn trong dịp Hội thảo VACI vào đầu tháng 10.

Với việc phát động Cuộc thi, Dự án mong muốn nâng cao ý thức của cộng đồng về tính cấp bách trong việc bảo vệ tài nguyên nước thông qua những tri thức trẻ là các bạn sinh viên, những người sẽ sớm trở thành người ra quyết định trong tương lai của Việt Nam. Đó là lý do IGPVN đã tổ chức nhiều lớp seminar, tập huấn để nâng cao kiến thức và kỹ năng truyên thông về tài nguyên nước nói chung và nước dưới đất nói riêng cho sinh viên của 3 trường đại học tham dự cuộc thi.

Đối tác của Dự án, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) sẽ tham gia tuyển chọn những ứng viên xứng đáng nhất và hy vọng cuộc thi sẽ là cầu nối giúp những tri thức trẻ tốt nghiệp đoạt giải có cơ hội được làm việc tại NAWAPI và các đơn vị trực thuộc NAWAPI trong tương lai. Với ý nghĩa đó, Cuộc thi cũng là công cụ phát triển nhân lực cho các đối tác Dự án IGPVN.

Nếu cách tiếp cận này được đánh giá thành công, nó sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng cho các trường Đại học khác tại Việt Nam trong những năm tới.

You may also like...