Kiểm tra và bảo trì giếng quan trắc NDĐ ở Sóc Trăng

Từ ngày 6 đến ngày 8, tháng 7, năm 2016, dự án IGPVN phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền NamSở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) tỉnh Sóc Trăng, tiến hành kiểm tra camera 2 giếng quan trắc nước ngầm tại tỉnh Sóc Trăng (ST7 và ST11).

Mục đích của việc kiểm tra camera là để đảm bảo giếng quan trắc hoạt động tốt, trước khi bàn giao cho Sở TNMT Sóc Trăng quản lý và vận hành. Vị trí của hai giếng được kiểm tra là tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên và xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, trong tháng 5/2016, khi kiểm tra định kỳ các giếng quan trắc, Dự án IGPVN và Sở TNMT Sóc Trăng đã phát hiện thấy có bùn trong hai giếng này.

Thiết bị camera Geo VISION Jr micro M1 (Mỹ) đã được sử dụng để kiểm tra chất lượng và đo độ sâu của giếng quan trắc. Sau đó, các giếng được làm sạch bằng máy bơm nén khí.

Well camera Geo VISION Jr micro M1. Thiết bị camera Geo VISION Jr micro M1

Thiết bị camera Geo VISION Jr micro M1

"</p

Vận hành Camera và quan sát bên trong giếng khoan trên màn hình máy tính

Kết quả kiểm tra camera cho thấy cả hai giếng quan trắc đều không bị hư hại. Việc thổi rửa giếng đảm bảo rằng các giếng ở trong tình trạng tốt và giúp phục hồi độ sâu giếng.

Flushing the monitoring well by airlift pumping. Bơm thổi rửa lỗ khoan

Bơm thổi rửa lỗ khoan

Sau khi được thổi rửa, hai giếng quan trắc này có thể được vận hành và sử dụng lâu dài cho mục đích quan trắc nước dưới đất của tỉnh Sóc Trăng.

You may also like...